Länkar

www.hejlskov.se – Läs mer om lågaffektivt bemötande på Bo Hejlskov Elvéns hemsida. Bo har bland annat skrivit ett blogginlägg om pedagogiskt kapital.

https://heleneskoglund.com/ erbjuder utbildning och psykologisk handledning med lågaffektivt perspektiv.